Open Menu

Konferencen er arrangeret i samarbejde med Dansk Erhverv.

VÆKST MED KULTUR 2017

På hvilken måde kan man skabe vækst med kultur? Hvordan kan en virksomhed tage et kulturelt ansvar i praksis? Hvilke kultur- og erhvervsaktører har så vidt indgået de mest forbilledlige og inspirerende samarbejder? Og hvad er det samfundsmæssige udbytte af, at kulturen og erhvervslivet forenes i nye partnerskaber?

Sådan lyder hovedspørgsmålene, som konferencen Vækst Med Kultur ønsker at besvare. Målet er at gribe fat om kulturens åbenlyse vækstpotentiale og føre det et markant og håndgribeligt skridt videre.

Dette skal ske gennem præsentation af konkrete cases, resultater og dokumentation for, hvad der allerede har vist sig at skabe værdi for både kulturaktører, erhvervsliv og samfundet som helhed.

Hertil kommer Q&A’s og en paneldebat med en række af de mest markante aktører på området.

Konferencen følger op på Culturconomy, der blev afholdt i november sidste år.

De følgende tre nøglebegreber udgør konferencens omdrejningspunkter:

CCR
Corporate Cultural Responsibility repræsenterer et mindset, der kan afstedkomme nye, kreative partnerskaber mellem kulturen og erhvervslivet, som er værdiskabende for begge parter. Partnerskaber, som tjener et konkret formål – en udfordring eller opgave, parterne er fælles om.

Hybridprodukter
Når aktører fra kultur- og erhvervslivet går sammen i partnerskaber, får de en unik mulighed for at identificere og stille markedsbehov, som den enkelte aktør ikke kan imødekomme på egen hånd. Dette danner fundamentet for frembringelsen af helt nye hybridprodukter, som ellers ikke ville se dagens lys.

Kulturturisme
Et af de absolut største vækstpotentialer for kulturområdet er turismen. Som sådan har kulturturisme eksisteret som forretningsområde i mange år, men det er først nu, vi for alvor skal til at indfri dets store potentiale. Det skal blandt andet ske gennem udviklingen af nye fysiske og digitale produkter – herunder hybridprodukter. En satsning på kulturturisme vil naturligvis ikke blot komme kulturaktører til gode, men også de offentlige instanser – stat, regioner og kommuner – såvel som de kommercielle aktører i turismesektoren samt de brancher, der vil mærke en afledt gevinst gennem en sådan satsning.

På Vækst Med Kultur kan man møde Danmarks tre seneste kulturministre:

Marianne Jelved var den første kulturminister, der fik sat CCR på den nationale dagsorden. Hun affyrede det officielle startskud tilbage i april 2015 gennem afholdelsen af et dialogmøde på Teatret ved Sorte Hest. Inden da havde hun allerede meldt ud overfor Altinget, at virksomheder ”selvfølgelig skal tage ansvar for kulturen”.

Bertel Haarder, Jelveds efterfølger, tog tydeligt CCR-teten efter Jelved. Det gjorde han dels gennem sit Røddingmøde, hvor ”Kulturen som vækstmotor” var blandt hovedtemaerne, dels gennem sin medvirken som den første oplægsholder ved Culturconomy.

Mette Bock, den siddende kulturminister, har også meldt sin officielle opbakning til at sætte CCR på dagsordenen, hvilket hun ikke mindst vil markere som taler ved denne konference, som placerer hende i selskab med begge hendes forgængere.

TIDLIGERE KONFERENCER OM KULTURØKONOMI